• Условия за ползване

   Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

   Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между "СВЕЛИЯ " ЕООД (наричан по-долу sveliabg.com) от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн sveliabg.com и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от "СВЕЛИЯ" ЕООД (наричани за краткост Услуги).

   Тези общи условия обвързват всички потребители, които извършват регистрация на сайта www.sveliabg.com. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на sveliabg.com (с изключение на линка към настоящите Общи условия), Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

   „СВЕЛИЯ" ЕООД е дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Г.Оряховица, ул.Асен Разцветников 2; вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 202940863

   СЪДЪРЖАНИЕ

   • Условия за използване на Сайта на sveliabg.com
   • Задължения на потребителя при регистриране
   • Защита на личните данни. Конфиденциална политика на sveliabg.com
   • Авторски права и ограничения свързани с тях
   • Стандартни стоки
   • Представяни стоки и услуги на Сайта 
   • Закупуване на Стока и/ или Услуга, представена в sveliabg.com
   • Доставка на закупени стоки
   • Заплащане на закупени стоки и услуги
   • Отказ от закупена стока
   • Условия за използване на Сайта на sveliabg.com

   Потребителят разбира и декларира съгласието си с обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят "във вида, в който са публикувани" и факта, че sveliabg.com не носи отговорност за точността на публикуваната информация и навременното доставяне на информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители запитвания, въпроси и коментари за продукти, информация за не- налични продукти, както и за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване, поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

   Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че част от стоките, публикувани на Сайта, могат да бъдат посочени като налични в магазинната мрежа, но да няма наличност от тези стоки и продукти, както и аксесоари към тях при заявяване на поръчка на тези стоки чрез on-line системата за покупки. Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че заявената от него поръчка може да претърпи промени, които sveliabg.com се задължава да съобщи на потребителя на предоставения от него е-мейл и/или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин до момента на получаване на потвърждение за окончателното изпращане на потвърдената поръчка до адреса на потребителя. Sveliabg.com само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя.

   ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ РЕГИСТРИРАНЕ

   За целите на използване на Сайта на sveliabg.com, Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни); В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация sveliabg.com , има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги, както и sveliabg.com не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, извършена във връзка с получената от потребителя информация.

   Защита на личните данни. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
   на “СВЕЛИЯ” ЕООД, BG 202940863, гр. Г.Оряховица, ул. А.Разцветников 2, email: svelia_mebel@abv.bg, тел. 0899154674

   Защитата на Вашите лични данни е важна за “СВЕЛИЯ” ЕООД. Поради тази причина ние създадохме общи принципи, които посочихме в настоящия документ. Настоящото информационно известие Ви предоставя подробна информация, свързана със защитата на Вашите лични данни от името на „СВЕЛИЯ”ЕООД. Ние сме отговорни, като администратор и обработващ за Вашите лични данни във връзка с нашите дейности. Целта на настоящото известие е да ви уведомим кои Ваши лични данни използваме, причините, поради които ги използваме и споделяме, колко време ги съхраняваме и как можете да упражнявате правата си.1. Целта, за която използваме Вашите лични данни е да спазваме наши законови и регулаторни задължения. Sveliabg не събира лични данни за вас, освен в случаите, когато ги предоставите като например направата на on-line поръчка.Ние използваме Ваши лични данни, за да изпълним нормативните си задължения във връзка с осъществяване на дейността по изпълнение и доставка на поръчаните от вас продукти от сайта sveliabg.com.

   1. Целта, за която използваме Вашите лични данни е да спазваме наши законови и регулаторни задължения. Sveliabg не събира лични данни за вас, освен в случаите, когато ги предоставите като например направата на on-line поръчка.Ние използваме Ваши лични данни, за да изпълним нормативните си задължения във връзка с осъществяване на дейността по изпълнение и доставка на поръчаните от вас продукти от сайта sveliabg.com.
   2. Вашата идентификация е свързана с обработка/събира, използва, съхранява и изтрива/ на следните лични данни: имена, адрес, телефон, email, ЕГН-за нуждите на обработката на кредити към БНП Париба Пърсънал Файненс, ТВI банк и UniCredit Consumer Financing. Лични данни се обработват и от наш законен интерес при видеонаблюдение в нашите търговски и административни сгради.
   3. Личните данни ще бъдат използвани за периода до доставката на поръчаните продукти от сайта sveliabg.com.
   4. Личните данни могат да бъдат прехвърляни за ползването им в рамките на описаните тук цели на БНП Париба Пърсънъл Файненс , ТВI банк и UniCredit Consumer Financing, когато потребителят е избрал начин на плащане ”на изплащане” с БНП Париба„. „ТВI банк” и UniCredit Consumer Financing. Лични се събират за предвидените в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове цели, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство. Също така и във връзка със задължения за предоставяне на информация на всички държавни комисии и регулаторни органи. Изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите. За предоставяне на информация на съда и органи на реда.Част от личните данни могат да бъдат предоставени на лица извършващи монтаж, хостинг компании и куриерски фирми.
   5. Sveliabg.com няма да продава вашите лични данни на трети страни, нито ще ги търгува някъде другаде. Sveliabg.com уведомява и декларира изрично пред Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.
   6.  Служителите на Sveliabg.com са длъжни да опазват поверителността на вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация
   7. Личните данни ще бъдат обработвани в съотвествие с с изискванията на Европейския съюз и местното законодателство.
   8.  Ако не дадете съгласие за използване на личните данни, ще затрудните процедурата по обработка и доставка на направената от вас поръчка
   9.  Sveliabg.com не записва автоматично информация при посещение на сайта. Информация се записва само ако потребителят въведе и изпрати такава – например при направата на on-line поръчка
   10.  "Бисквитките" (cookies) са малки файлове, които се съхраняват временно на вашия твърд диск и позволяват на сайта ни да разпознае компютъра ви следващия път, когато посетите Интернет страницата на електронния магазин. Sveliabg.com не използва "бисквитки".

   С подписването на настоящото заявявам, че съм запознат/а със следните мои права:

   1.  Право на информация относно и достъп до личните ми данни, съхранявани от Вас;
   2. Право да изисквам коригиране, изтриване или ограничено обработване на личните ми данни;
   3.  Право да възразя срещу обработване поради причини, свързани с мои легитимни интереси, обществен интерес, или профилиране, освен ако Администраторът не докаже съществуването на защитени, обосновани причини, имащи приоритет пред моите интереси, права и свободи, или че това обработване се извършва с цел предявяване, упражняване или защита по правни претенции;
   4.  Право на преносимост на данните;
   5.  Право на подаване на оплакване през Комисията за защита на личните данни;
   6. Право да мога по всяко време да оттегля съгласието си за събирането, обработването и използването на личните данни с действие занапред.
   7.  Аз лично съм предоставил личните си данни на Sveliabg.com
   8.  Запознат/а съм, че ако желая да упражня своите права, следва да адресирам искането си до „СВЕЛИЯ” ЕООД, чрез имейл до svelia_mebel@abv.bg

   Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на sveliabg.com при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените Лични данни. В случай че потребителят е заявил поръчка и не е заявил своевременно поправка в информацията с предоставените лични данни, в следствие на което sveliabg.com изпълни неточно заявената от потребителя поръчка, sveliabg.com не носи каквато и да било отговорност за неточно изпълнената поръчка и всички претърпени вреди са за сметка на потребителя.

   С настоящите Общи условия sveliabg.com уведомява потребителите, че е дружество, регистрирано като Администратор на лични данни съгласно чл. 14 ал. 4 от Закона за защита на личните данни. След запознаване със съдържанието на настоящите Общи условия и приемането им, Потребителите, попълнили регистрационната форма на Сайта, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от sveliabg.com по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служители на sveliabg.com, както и да получават информация за продукти и услуги на sveliabg.com на предоставените от тях форми за контакт, освен ако изрично не откажат да получават информация за продукти и услуги на sveliabg.com, чрез формите за запитване и контакт, посочени на настоящия Сайт.

   Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други данни, необходими за неговата идентификация в процеса на използване на Сайта, се съхраняват, обработват и използват от sveliabg.com за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги, предлагани в магазините на Мебели Свелия.

   Sveliabg.com уведомява и декларира изрично пред Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

   Sveliabg.com си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури и/или за да се осигури спазването на настоящите Общи условия.

   Потребителят се съгласява декларираните от него лични данни и копия от лични документи да бъдат предоставяни от Sveliabg.com на БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД, когато това е необходимо и във връзка с избран от потребителя начин на плащане "на изплащане с „БНП Париба”

   Длъжностно лице по защита на данните:

   Светломир Пенчев
   гр.Г.Оряховица, ул. Св.Княз Борис I №11
   svelia_mebel@abv.bg

   Авторски права и ограничения, свързани с тях

   Sveliabg.com предоставя правото на Потребителите да използват всички услуги, които са посочени в Сайта само за лични нужди с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на sveliabg.com или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена и нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права.

   Sveliabg.com си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между sveliabg.com и лицето публикуващо информацията.

   При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права sveliabg.com не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.

   Всички предоставени от sveliabg.com стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права , се предоставят на Потребителите в оригиналният си вид, опаковка и носител без каквото и да било въздействие от страна на sveliabg.com и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.

   Предоставените препратки на Сайта на sveliabg.com към сайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за Удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена sveliabg.com от и по отношение на използването на препратката извън Сайта на sveliabg.com настоящите Общи условия не се прилагат.

   Sveliabg.com не контролира горепосочените сайтове, които не са собственост на sveliabg.com и не поема никаква отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието им. С настоящите Общи условия sveliabg.com информира Потребителите, че по никакъв начин не налага и не препоръчва използването на тези сайтове от Потребители, нито информацията публикувана в тях. Посещението на посочените сайтове и всички рискове, свързани с използването им, са изцяло за сметка на Потребителите и sveliabg.com не носи каквато и да било отговорност за претърпени в тази връзка вреди от Потребителите.
   Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове групи и подгрупи;

   В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта. Sveliabg.com не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните и характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

   Всички, посочени на сайта цени, са в Български Лева и с включен ДДС.

   Sveliabg.com има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта с форма за on-line покупки преди доставката им за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните продукти. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента, за което моля да ни извините предварително.
   Закупуване на Стока и/ или Услуга, представена в sveliabg.com

   Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта на sveliabg.com . При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида на стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка,според предложените на Сайта възможности.
   По всяко време преди окончателното потвърждение на Поръчката с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги.

   При извършване на поръчка на Сайта Потребителят влиза в договорни отношения със "СВЕЛИЯ" ЕООД, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия, поръчката се смята за окончателно извършена след получаване на потвърждение на поръчката, следвайки инструкциите, посочени в Сайта;

   Sveliabg.com има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, sveliabg.com има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.

   ОНЛАЙН ПОКУПКА НА КРЕДИТ

   • Всеки ползвател, който желае да закупи чрез онлайн магазина стока/и на кредит, следва да кандидатства пред финансова институция за отпускане на кредит.
   •  Право да кандидатства за отпускане на кредит има само ползвател, чиято конкретна онлайн поръчка е с обща онлайн цена (без цената на доставка), равна или по – голяма от 150 сто и петдесет лева, независимо от броя и единичната онлайн продажна цена на стоките включени в поръчката.
   • Кандидатстването се извършва: само онлайн, само чрез сайта, само чрез регистрирания от ползвателя на www.sveliabg.com акаунт, посредством избор на „начин на плащане", след което се следва предвидената процедура.
   •  Условията, на които ползвателят следва да отговаря, за да му бъде отпуснат кредит се определят едностранно от финансовата институция, съобразно кредитната й политика. : Мебели СВЕЛИЯ не участва по какъвто и да е начин в кредитирането на покупката, както и в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, включително, но не само в определянето на условията за кандидатстване за кредит, одобрението или отказът за кредитиране, определянето на условията и срока на договора за кредит, в случай на неизпълнение - в предприемането на предвидените в закона действия свързани с принудително изпълнение и др. Мебели СВЕЛИЯ не е представител и не извършва посредническа дейност в полза на която и да е търговска банка.
   •  Доставката на закупени на изплащане, чрез онлайн магазина стока/и, се извършва само след като Мебели СВЕЛИЯ бъде уведомен от финансовата институция, че кандидата е одобрен, с предмет кредитиране в пълен размер на съответната поръчка. Срокът за доставка е от 10 до 30 дни и започва да тече от момента, в който Мебели СВЕЛИЯ получи уведомлението по предходното изречение и се свърже с кандидата. При получаване на заявените стока/и, клиентът подписва Договора за потребителски кредит, Искането декларация за потребителски кредит и застрахователните сертификати, в случай, че е избрал защитен кредит. Кредитополучателят подготвя предварително копие от своята лична карта, на което пише собственоръчно "Вярно с оригинала" и подписва. Копието от личната карта се предава на куриера.
   •  Доставката се изпълнява въз основа на данните (собствено име, фамилно име и ЕГН, адрес за доставка - служебен или настоящ адрес) посочени от клиента в Договора за потребителски кредит. Получаването на стоката/ите се извършва лично от лицето сключило договора за кредит, след като удостовери самоличността си чрез представяне на документ за самоличност.

   ДОСТАВКА НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ

   Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки е от 10 до 30 дни като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което ще бъдете уведомени своевременно от наш сътрудник. В случай на забавена доставка от страна на „СВЕЛИЯ“ ЕООД е предвидена неустойка в полза на Потребителя в размер на 0,1 % за всеки просрочен ден след посочения краен срок. В случай на забавено получаване от страна на Потребителя на поръчаните артикули е предвидена неустойка в полза на „СВЕЛИЯ“ ЕООД в размер на 0,1 % за всеки просрочен ден след изтичане на 3 (три) дни от получаване на уведомлението за наличността на поръчката в съответния склад. И в двата случая неустойката се изплаща при поискване. Поръчка, неполучена в срок от 5 (пет) календарни дни след уведомление се анулира.

   Sveliabg.com си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) дни, без да информира предварително Потребителите, и да удължава сроковете с повече от 7 (седем) дни с предварителното съгласие от страна на Потребителя, заявил доставката.

   Sveliabg.com може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон, факс, електронна поща на извършената поръчка. В случай, че Потребителят откаже да предостави изискваната от Sveliabg.com информация, отказът от предоставянето й автоматично води до отмяна на поръчката с или без допълнително уведомление на Потребителя.

   Цената за доставка е посочена в „Цена за доставка“. Доставката се извършва до входа на сградата (блока) или вратата на двора.
   Sveliabg.com не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера, извършващ доставката и/или поради независещи от Sveliabg.com обстоятелства.

   При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране при прегледа на външни видими дефекти - евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера незабавно и да уведоми сътрудник от отдел On-line на тел 0896151028, 0894437945 или ел.поща:svelia_mebel@abv.bg

   При приемане на пратката от Потребителя без забележки, всички и всякакви претенции за външни видими дефекти са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на пратката и/или не бъде незабавно уведомен сътрудник от отдел On-line тел.: 0896151028, 0894437945 на или ел.поща: svelia_mebel@abv.bg Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.

   ГАРАНЦИЯТА НЕ ПОКРИВА стъклените части на мебелите, освен ако счупването не е установено при доставката, в присъствието на наш служител. В този случай счупването се записва в протокола и клиентът пуска рекламация на svelia_mebel@abv.bg

   При констатиран дефект на потребителската стока вследствие на транспортирането, потребителя се уведомява по телефона, след което страните определят нов срок за доставка и предаване на стоката в зависимост от обстоятелствата.Ако търговецът не достави и предаде стоката в този допълнително определен срок, потребителят има право да развали договора.

   В случаите, когато от sveliabg.com са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Мебели СВЕЛИЯ не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от Потребителя.

   При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите я документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

   В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, sveliabg.com се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.
   Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки в срок от 24 часа от уведомяването за такова искане на сътрудник от отдел On-line на тел.: 0896151028, 0894437945 на или ел.поща: svelia_mebel@abv.bg

   Sveliabg.com си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка. Sveliabg.com извършва доставки само на територията на България.


   ЗАПЛАЩАНЕ НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ И УСЛУГИ

   При извършване на заплащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на sveliabg.com или на неговият представител/подизпълнител, изпълняващ доставката пълната стойност на доставената стока съгласно потвърдената поръчка. В случай, че в срок от 30 (тридесет) дни от датата на доставка, Потребителят откаже частично или изцяло закупените стоки, sveliabg.com се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума за тяхното закупуване. В случай, че Потребителят не реализира правото си на отказ от закупените стоки или услуги в горепосочения срок, sveliabg.com автоматично трансформира депозита като заплащане на стойността на поръчаните стоки или услуги.

   При заплащане при доставка, Потребителят депозира сума, равна на стойността на доставената стока съгласно потвърдената поръчка на доставящото лице, упълномощено от " СВЕЛИЯ" ЕООД. В случай, че в срок от 30 (тридесет) дни от датата на доставка Потребителят откаже частично или изцяло закупените стоки, sveliabg.com се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума за тяхното закупуване. В случай, че Потребителят не реализира правото си на отказ от закупените стоки или услуги в горепосочения срок, sveliabg.com автоматично трансформира депозита като заплащане на стойността на поръчаните стоки или услуги.

   При заплащане по банков път, Потребителят депозира сума, равна на стойността на доставената стока съгласно потвърдената поръчка в банковата сметка на посочена в генерираната фактура и едва след като депозита бъде потвърден като получен и банковата сметка бъде заверена със съответната сума, sveliabg.com изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги. В случай, че в срок от 30 (тридесет) дни от датата на доставка Потребителят откаже частично или изцяло закупените стоки, sveliabg.com се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума за тяхното закупуване. В случай, че Потребителят не реализира правото си на отказ от закупените стоки или услуги в горепосочения срок, sveliabg.com

   Рекламации се уреждат от чл. 119 до 129 от ЗЗП

   ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА СТОКА

   1.  Връщане на закупена стока може бъде направена в рамките на 14 календарни дни след получаване на поръчката, ако поръчката е направена онлайн или по телефона.
   2.  Стоката се изпраща на адреса на фирмата в Горна Оряховица, като разходите по транспорта до фирмата, се покриват от клиента.
   3.  100% възстановяване на парите се извършава, след като стоката бъде върната със стокова разписка (касова бележка) и проверена от наш служител, само при условие, че не е нарушен търговския вид или целостта на стоката (разкъсана опаковка, премахнати етикети и други) , в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП.
   4.  При липса на предварително уведомяване за връщане на стока, Мебели СВЕЛИЯ си запазва правото да откаже рекламация.
   5.  При спор, който не може да бъде решен съвместно с нашия онлайн магазин, може да се обърнете към сайта на КЗП или ОРС.

   Връщане на закупена стока от online магазина на Мебели СВЕЛИЯ, става чрез попълнен формуляр за връщане на продукт, в който заявявате желанието си да върнете закупената стока. Формуляр за връщане на продукт може да изтеглите от ТУК . Попълнен формуляр за връщане на продукт или подаване на жалби може да изпращате до адрес: гр..Оряховица, ул.Св.Кн.Борис I 44, или на имейл адрес: svelia_mebel@abv.bg


   Благодарим Ви, че избрахте продуктите на мебели СВЕЛИЯ!

   ОБЩИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

   Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. (2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

   1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието; 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

   Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

   (2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

   (3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

   (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

   (5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

   Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

   1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; 2. намаляване на цената.

   (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

   (3) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

   Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
   (

   2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

   (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствия на поръчаната стока с договора за продажба.

 • Последно разгледани
   • Copyright © 2024 Мебели Свелия
   • При спор, който не може да бъде решен съвместно с избрания онлайн магазин, можете да използвате сайта ОРС. Всички продукти в страницата подлежат на актуализация. Информацията в страницата може да бъде променяна по всяко време, като не е задължително промените да бъдат анонсирани в страницата.